– villanyszerelés felsőfokon

Villámhárítás

A Zafír nevű villámfigyelő- és mérőrendszer mérési eredményei szerint Magyarországon a föld felszínét ért villámcsapások száma évente km2-enként 2-4 között van. 1999-ben több mint egymillió villámot regisztráltak, ebből kétszázezer villámcsapás felhőföld, nyolcszázezer pedig felhő-felhő közötti kisülés volt. A veszélyzóna területével számolva a másodlagos hatás éves szinten km2-enként több mint hatszáz. Vagyis nem elhanyagolható veszéllyel állunk szemben.

Mi is a villám? Az eltérő töltésű felhőtömegek, illetve a felhő és a föld között fellépő elektromos kisülés. A villám ívcsatorna átmérője csupán néhány centiméter, de az ívkisülés fényereje egymillió darab százwattos izzólámpa fényének felel meg. Annak ellenére, hogy ez az energia csupán a másodperc ezred-milliomodrészéig hat, ha a villám a védelem nélküli tetőt találja el, anyagától függően (fazsindely, bitumenes zsindely, tetőlécezet stb.) a tető lángra kaphat. Ha a villám a kéménybe csap, az szétrobbanhat. Ha a házba vezető légvezetéket éri, kiéghetnek, kiolvadhatnak a vezetékek, biztosítékok, tönkremehetnek a háztartási és elektronikai berendezések (telefonközpont, telefonok, számítógép, tv, rádió, magnó, CD-játszó, házimozi).

A jól kiépített villámvédelem többlépcsős rendszer. Az elsődleges vagy külső villámvédelem az épület tetőszerkezetének meghatározott részein a szabványok előírásainak megfelelően elhelyezett villámhárító, amely - megkönnyítve a kisülés létrejöttét, magán keresztül levezeti a talajba a villám energiáját anélkül, hogy az épületben mechanikai vagy hő okozta károsodás, tűz, robbanás keletkezne.
Amikor villámcsapás éri a villámhárítót, az elvezeti az áramot a földbe, a levezetett áram egy része azonban behatol az elektromos hálózatba, és a túlfeszültség tönkreteheti az érzékeny elektronikai eszközöket, rosszabb esetben elektromos zárlatot, tüzet okozhat. Ha az épület szabadvezetékes hálózatokhoz (oszlopokon vezetett villanyvezetékhez, telefon- vagy kábeltévé-hálózathoz) csatlakozik, e vezetékeken keresztül a villám áramának egy része szintén a ház elektromos hálózatába juthat, és túlfeszültséget hozhat létre.

A túlfeszültségekkel szembeni legprimitívebb védekezési mód mindenki által ismert. Zivataros időben ajánlatos az antennavezetéket kihúzni a TV-készülékből, a bejövő telefon-fővezetéket az alközpontból, minden készülék villásdugóját a konnektorból, esetleg főkapcsolóval megszakítani a házba érkező elektromos betáplálóvezetéket. Erre azonban nincs mód, hiszen nem mindig vagyunk otthon vihar készültekor, vagy egyéb praktikus okokból nem célszerű minden külső kapcsolatot megszakítani.

Ez elkerülhető a belső villámvédelem, és a többlépcsős túlfeszültség védelem kiépítésével. A hálózatot első lépcsőben az erősáramú csatlakozószekrényben elhelyezett szikraközökkel védik a több száz vagy ezer voltot meghaladó túlfeszültségektől.
A villámcsapás másodlagos hatásaként létrejövő elektromágneses erőtér által keltett indukció, valamint elektrosztatikus feltöltődésből származó túláramok energiája még mindig nagyon nagy, ezért a második lépcsőben a védendő eszközök elé a hálózati betáplálás, valamint a jelvezető kábelek készülékbe csatlakozása közé elhelyezett varisztoros túláramvédőkkel, a harmadik zónában pedig feszültségkorlátozó zenerdiódás, szupresszordiódás, finom túlfeszültség-védő biztosítókkal védenek minden egyes érzékeny elektronikai szerkezetet.
A megbízhatóan működő túlfeszültség-védelem kialakításához még egy kis lakásban sem elegendő annyit megtennünk, hogy egy szupermarketben megvásárolható, egyszerű túláram-korlátozó adaptert a konnektorba dugunk. Érdemes szakcéghez fordulni, hogy szükséges-e speciális védelmet terveztetni, telepíttetni, s amennyiben igen, akkor milyet. Munkaeszközeink, pótolhatatlan adataink, értékes szórakoztató- elektronikai berendezéseink hathatós megóvása megkívánja ezt a lépést, még ha igen jelentős kiadással is jár.vissza a főoldalra


Bakos Róbert Elérhetőség:
Robivill Kft., Bakos Róbert ügyvezető, mobil: 20/4292-113
Iroda: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33., telefon,fax: 76/329-522, mobil: 20/3186-091, email: robivill@robivill.hu

Antispam